WERKGEVERS

Werkgevers zouden een schakel kunnen zijn in dit geheel.

Een medewerker met financiële problemen kost per jaar volgens onderzoek van het Nibud 20% aan productiviteitsverlies en negen verzuimdagen.

Uitgaande van een modaal inkomen van ongeveer € 33.000 zijn de kosten van productieverlies ongeveer € 7500 per jaar of afhankelijk van de problematiek, oplopend.

Door vroegtijdig inzetten van een gediplomeerd Budgetcoach bespaart u enorm en;

 • Voorkomt u ergere situaties
 • Bespaart u tijd en moeite (bij o.a. loonbeslag)
 • Voorkomt u onnodig verzuim
 • Toont u begrip naar uw werknemer

Denk hierbij ook aan het voorkomen van;

 • Kort of langdurig ziekteverzuim
 • Loonbeslag
 • Hogere schulden
 • Concentratieproblemen
 • Diefstal / fraude
 • Bellen onder werktijd voor privé doeleinden
 • Vervanging van personeel

WAT KRIJGT U ERVOOR TERUG

 • Gemotiveerde en loyale medewerkers
 • Minder stress bij u en uw medewerker
 • Uw medewerkers worden productiever
 • Ziekteverzuim daalt

Vanaf 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om werkkostenregeling toe te passen. Binnen de werkkostenregeling mag de werkgever maximaal 1,2 % van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.

Uw Budgetcoach traject kan dus onbelast vergoed kunnen worden door uw werkgever.

WAT ZIJN DE KOSTEN

Red mijn Administratie kost uiteraard geld, maar u, als werkgever verdient het zeker terug!

Nadat is vastgesteld welk soort hulpverlening uw werknemer nodig heeft kunnen wij u een concrete offerte aanbieden.