Schuldhulp

Wanneer u in een situatie verzeild bent geraakt waar u zelf niet meer uit kunt komen, is het belangrijk dat u hulp zoekt.

Mensen die langdurig met financiële problemen kampen, kunnen allerlei klachten ontwikkelen. 

Een aantal voorbeelden: slecht slapen, moedeloosheid, machteloosheid, schaamte, faalgevoelens, somberheid, eetproblemen, concentratieverlies, psychosociale problemen, verhoogde kans op ziekteverzuim en/of verlies van baan, relatie en huis.

Met professionele hulpverlening krijgt u alles weer onder controle en kunt u uw leven weer hervatten.

Afhankelijk van de hoogte van de schuldenlast en de mogelijkheden tot aflossing, zoeken wij een passende oplossing voor uw situatie.

Schuldhulpverlening is niet altijd mogelijk, wenselijk of nodig.

Het kan zijn dat schuldeiser(s) niet mee willen werken of er zijn bijvoorbeeld geen problematische schulden aanwezig.

Er is sprake van een problematische schuldsituatie als van een natuurlijk persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij/zij niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan blijven voldoen en/of al is opgehouden te betalen.

Sparen-lukt-me-echt-niet

WAT IS VOOR U VAN TOEPASSING?

Schuldhulp nodig? Wij helpen u!

Minnelijke traject:

De schuldhulpverlener probeert met de schuldeiser(s) een betalingsregeling te treffen. Dit om de persoon die schuldhulp nodig heeft te helpen, om deze zaken uit handen te geven.

Minnelijk betekent dat de schuldeiser niet verplicht is akkoord te gaan met uw voorstel.

Dit is een vrijwillig traject en met behulp van een hulpverlener misschien wel de juiste oplossing voor u.

Wettelijke (WSNPtraject:

Wanneer het minnelijk traject niet werkt, doordat de schuldeisers bijvoorbeeld niet akkoord gaan en/of uw schulden enorm hoog zijn, kan er voor het wettelijke (WSNP) traject worden gekozen.

LET OP: dit is geen eenvoudige weg en duurt minimaal drie tot maximaal vijf jaar. Er worden strenge regels gehanteerd.

Klik HIER voor informatie over WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon).

Onze schuldhulpverlener is op dit moment in opleiding en mag, als Budgetcoach u ondersteunen en adviseren “wat te doen”.

Een Budgetcoach heeft een preventieve taak en onderzoekt alle mogelijkheden om te voorkomen dat uw schulden verder oplopen en/of dat u het traject WSNP in moet.

Indien u een Budgetcoaching contract bij ons heeft bieden wij deze extra service GRATIS aan.

Schuldhulp? Gratis Service!