WONINGCORPORATIES

Wat kan een gediplomeerd budgetcoach voor u betekenen?

Als woningcorporatie heeft u direct belang bij het herkennen van financiële problemen van een huurder.

Door het op tijd signaleren van huurachterstanden en door juiste begeleiding kan Red mijn Administratie huurder(s) ondersteunen, zodat achterstanden worden voorkomen.

Er is helaas sprake van een groeiende groep huurders die niet of onvoldoende in staat zijn om hun huur tijdig te betalen.

Deze huurders krijgen uiteindelijk te maken met een betalingsregeling, incassoprocedure en/of een deurwaardersbezoek.

Een betalingsachterstand kan zelfs resulteren in een huisuitzetting wat een kostbare aangelegenheid is.

Huisuitzetting voorkomen vanuit de woningcorporaties
Wij helpen alle huurders!

WONINGCORPORATIE

Zowel voor de Woningcorporatie als voor de huurder betekent dit een tijdrovend en duur traject.

Waarbij vaak via schuldsanering de huur al dan niet of slechts gedeeltelijk wordt ontvangen.

Een Woningcorporatie heeft baat bij deskundige begeleiding door een onafhankelijke gediplomeerd budgetcoach.

Er kan flink bespaard worden op incassokosten en/of op de kosten die een huisuitzetting met zich meebrengt.

Een Woningcorporatie kan Red mijn Administratie preventief inschakelen om huurders die een betalingsregeling aanvragen budgetteringsvaardigheden aan te leren.

Maar ook toepassing van vrijwillig budgetbeheer zorgt voor adequate ondersteuning van de huurder in breedste zin.

De kosten worden door de huurder in principe zelf gedragen, ze worden opgenomen in een budgetplan.

Vrijwillig budgetbeheer houdt een vinger aan de pols voor eventuele afgesproken betalingsregelingen. 

Een doorverwijzing van een Woningcorporatie naar Red mijn Administratie, kan zonder wachttijd.

Dit biedt de mogelijkheid voor snelle directe hulp aan zowel de huurder als Woningcorporatie.

Bovendien scheelt het een Woningcorporatie veel tijd maar ook geld.

Ik ben u graag van dienst, betrouwbaar en deskundig.